Sökresultat

193 resultat vid sökning efter .

Medlemskap

Vad kostar det att vara medlem i Swetic? Serviceavgift och medlemsavgift Vad säger stadgarna? Stadgar Är du intresserad av medlemskap

Samverkansaktörer

Ackrediteringsorgan EA, European Co-operation for Accreditation www.european-accreditation.org SWEDAC www.swedac.se ILAC www.ilac.org Internationella organisationer EA, European Co-operation for Accreditation www.european-accreditation.org Europeiska

Provning

TK Provning arbetar med att utforma och harmonisera tolkningsregler som gäller direktiv, föreskrifter och regler från våra myndigheter. Målsättningen är