Sökresultat

178 resultat vid sökning efter .

Vår bransch

Samtliga våra medlemmar är ackrediterade, oftast av Swedac – Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll eller av motsvarande utländsk instans.

Provning

TK-provning arbetar med att utforma och harmonisera tolkningsregler som gäller direktiv, föreskrifter och regler från våra myndigheter. Målsättningen är att

Tryck

Att tryckkärl är säkert installerade är självklart en viktig fråga. För att besiktiga dessa skall, enligt de krav som finns

Lyft

Besiktning av lyftanordningar såsom hissar, kranar och rulltrappor är en förutsättning för säker användning av dessa. Ett antal olyckor förhindras

Organisationen

  De Tekniska kommittéerna bereder remisser, utbildar och kalibrerar medlemsföretagens tillämpning av standarder och förordningar samt arbetar med projekt som

Styrelse

Ordförande Jörgen Backersgård, DEKRA Industrial AB 010-455 12 12 Angelique Björklund, Bureau Veritas Certification AB - Vice ordförande Jan Martinsson,