AG 5 Livsmedelssäkerhet möte 18 feb

SWETICs AG5 Livsmedelssäkerhet sammanträder den 18 februari kl 10.00-11.30.

Sammankallande skickar kallelse till alla i gruppen.