Lyft

Besiktning av lyftanordningar såsom hissar, kranar och rulltrappor är en förutsättning för säker användning av dessa. Ett antal olyckor förhindras årligen på grund av att allvarliga brister upptäcks i samband med besiktning. Årligen utförs cirka 150 000 besiktningar i Sverige enligt Arbetsmiljöverkets regler, 170 000 inom Boverkets regelområde.

Besiktningsverksamheten inom lyftområdet spänner över så skilda objekt som hissar i mindre bostadshus till hissarna i Turning Torso, kranar i industriella anläggningar som kärnkraftverk, bergrum eller byggarbetsplatser samt besiktning av motorredskap och maskindrivna portar. En viktig fråga för lyftanordningar, liksom andra säkerhetskritiska utrustningar, är att ägaren har kontroll på dem och att de besiktigas som avsett. Så är tyvärr inte alltid fallet och TK Lyft har därför varit med och initierat en debatt i frågan.

Föreskrivande myndigheter på området är bland andra Arbetsmiljöverket, Boverket, Rikspolisstyrelsen, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket.

Swetics tekniska kommitté för lyft arbetar med att utforma bedömningsriktlinjer av föreskrifter och regler i strävan att få lika bedömning över hela landet. Bedömningsriktlinjer läggs ut på vår hemsida så att alla kan komma åt och läsa dessa.

Andra typer av frågor som TK Lyft behandlar är:

 • Nationell och internationell standardisering
 • Inkomna relevanta frågeställningar från myndigheter
 • Inträffade haverier
 • Frågor från intresseorganisationer som Hissgruppen och Portgruppen
 • Observera att kommittén inte handlägger enskilda fall eller överklaganden av besiktningsresultat.

Medlemsföretagen arbetar inte bara med besiktning utifrån föreskrifter utan är även behjälpliga med riskbedömningar eller frivilliga besiktningar i förebyggande syfte.

Aktiva företag i TK Lyft är:

 • DEKRA Industrial AB
 • Hissbesiktningar i Sverige AB
 • Kiwa Inspecta Sweden AB
 • Salwens Ingenjörsbyrå AB
 • SMP Maskinprovning AB
 • SLP Lyft & Elprovning i Sverige AB
 • Lyftbesiktningar i Sverige AB
 • g-ACK AB
 • Opus Bilprovning AB

Sammankallande för TK Lyft är Tomas Kolkind Tomas. DEKRA, tomas.kolkind@dekra.com
Sekreterare är Peter Svensson,  Kiwa, peter.svensson@kiwa.com