Erfarenhetsdokument


Erfarenhetsdokumenten är de bedömningsriktlinjer som TK Lyfts medlemsföretag gemensamt tagit fram.

De nu gällande dokumenten är:

Säkerhetsproblem med äldre hissar med korggrind och slagdörr PDF Ladda ner
Erfarenhetsdokument till RPSFS 2012:15, FAP 513-1 PDF Ladda ner
Swetic TK Lyft Riktlinjer för ombyggnad ändring av hiss enl EN 81-20_50 utg 5 PDF Ladda ner

Portar

Portar riktlinjer bedömning 2014-05-27 PDF Ladda ner
Lastbryggor riktlinjer bedömning 2014-05-27 PDF Ladda ner
Erfarenhetsdokument portar lastbryggor rev 1 2014-05-28 PDF Ladda ner
Portbesiktning erfarenhetsdokument rev 5 2023 PDF Ladda ner