MSB Cistern

En undergrupp till TK Tryck bildades 2012, Swetic Cistern. Syftet med undergruppen är att behandla frågor angående tolkningar kring MSBFS 2011:8 och tillhörande frågeställningar.

Ordförande är Mikael Persson, Kiwa Inspecta Sweden AB.

Deltagande företag:

  • Kiwa Inspecta Sweden AB
  • DEKRA Industrial AB

Ladda ner våra frågor och svar här.