Plast

En undergrupp till TK Tryck bildades den 30 aug 2013, Swetic Plast.

Syftet med undergruppen är att behandla frågor angående komposit material och tillhörande frågeställningar.

Ordförande är Fanny Andersson, FORCE Technology Sweden AB.

Deltagande företag:

  • Kiwa Inspecta Sweden AB
  • DEKRA Industrial AB
  • Force Technology AB

Frågor och svar för Plast
zip fil