Tekniska kommittéer

SWETIC har flera tekniska kommittéer och arbetsgrupper

TK Lyft
TK Tryck (MSB Cistern, Plast och Kyla)
TK Provning
TK Systemcertifiering (Livsmedel)
TK Personcertifiering