Tekniska kommittéer

Swetics fem tekniska kommittéerna är:

Lyft – samlar företag inom besiktning av lyftanordningar såsom hissar, kranar och rulltrappor

Tryck – samlar företag inom besiktning och kontroll av tryckkärl, cisterner, kylaggregat

Provning – framför allt oförstörande provning

Systemcertifiering – samlar ackrediterade certifieringsföretag inom bland annat kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Personcertifiering – samlar företag som är ackrediterade att certifiera personer inom olika områden

Arbetsmiljö – främjar god arbetsmiljö för kontrollverksamheten inom våra ackrediteringsområden TK Lyft, TK Tryck, TK Provning,
TK Personcertifiering och TK Systemcertifiering.