Vår verksamhet

Samtliga medlemmar är ackrediterade av ackrediteringsmyndigheten Swedac eller av motsvarande utländsk instans. Ackreditering verifierar kompetensen hos ett företag och dess personal.

Våra medlemsföretag erbjuder:

  • Oberoende besiktning och kontroll
    Av tredje part utförd undersökning av ett objekt eller anläggning för att bedöma om specificerade krav uppfylls.
  • Provning
    Undersökning för att bestämma egenskaper hos produkt, process eller tjänst enligt ett specificerat förfarande eller om skador eller förändringar uppstått i material.
  • Certifiering
    Förfarande genom vilket en tredje part skriftligen försäkrar om överensstämmelse. En aktivitet som resulterar i ett uttalande som ger tilltro till att produkt, process, tjänst uppfyller specificerade krav.
  • Kalibrering

I egenskap av branschorganisation är Swetic även ett viktigt remissorgan i frågor som är gemensamma för branschen.

Ladda gärna ner vår informationsfolder.