Organisationen

 

De Tekniska kommittéerna bereder remisser, utbildar och kalibrerar medlemsföretagens tillämpning av standarder och förordningar samt arbetar med projekt som berör respektive kompentensområde.

SWETICs verksamhet styrs av styrelsen som utses av årsmötet samt av de Tekniska kommittéerna.