Strålskyddsutbildningar

Anmälan till strålskyddsutbildning!

Strålskyddet är viktigt inom radiografering. SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten) har därför utfärdat föreskrifter inom området som säger att alla laboratorier ska knyta till sig en strålskyddsexpert samt utbilda all sin personal som arbetar med radiografering. I föreskrifterna står vad utbildningen ska innehålla, hur lång den ska vara samt att den ska innehålla ett kunskapsprov. Det finns idag ett etablerat samarbete mellan de svenska provningslaboratorierna inom Swetic för att upprätthålla detta. Vi har dessutom en gemensam strålskyddsexpert, Christer Hjalmarsson, som förutom att vi kan konsultera honom i strålskyddsfrågor även håller kurser för hela branschen.

Innan provningsingenjörer inom ett provningslaboratorium får börja arbeta med röntgen ska man ha genomgått en grundutbildning i strålskydd som är 2 dagar.

Efter 5 år ska man genomgå en repetitionsutbildning som är 1 dag. Denna ska också innehålla ett kunskapstest.

SSM föreskriver även om arbetsledare. Branschen tolkar detta som att varje lokalkontor ska ha en utbildad arbetsledare. Arbetsledaren ska ha genomgått arbetsledarutbildning som är 1 dag. Denna läggs alltid i samband med repetitionsutbildningen så att de som är, eller vill bli arbetsledare kan stanna kvar och gå 2 dagar istället för en. De som är arbetsledare ska alltså gå repetitionsutbildningen var 5 år samt arbetsledartillägget, dvs. 2 dagars utbildning var 5:e år.

2022

21-22 juni Grundkurs i Strålskydd – DEKRA Industrial AB, Hemvärnsgatan 11B i Solna

Anmälan

 

Repetitionskurs strålskydd(max 12 platser):

15 november 2022 via TEAMS(Länk till mötet skickas ut senare): Anmälan

6 december 2022 via TEAMS(Länk till mötet skickas ut senare): Anmälan

25 januari 2023 via TEAMS(Länk till mötet skickas ut senare): Anmälan

21 februari 2023 via TEAMS(Länk till mötet skickas ut senare): Anmälan

Arbetsledarkurs strålskydd(Max 12 platser):

16 november 2022 via TEAMS(Länk till mötet skickas ut senare): Anmälan

22 februari 2023 via TEAMS(Länk till mötet skickas ut senare): Anmälan

Grundkurs strålskydd 2-dagar(max 12 platser):

Intresseanmälan för grundkurs i strålskydd(vid tillräckligt många anmälningar bokas en fysisk kurs in): Anmälan

 

Vid frågor kontakta Jens Nyberg
jens.nyberg@dekra.com