Strålskyddsutbildningar

Anmälan till strålskyddsutbildning!

Strålskyddet är viktigt inom radiografering. SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten) har därför utfärdat föreskrifter inom området som säger att alla laboratorier ska knyta till sig en strålskyddsexpert samt utbilda all sin personal som arbetar med radiografering. I föreskrifterna står vad utbildningen ska innehålla, hur lång den ska vara samt att den ska innehålla ett kunskapsprov. Det finns idag ett etablerat samarbete mellan de svenska provningslaboratorierna inom SWETIC för att upprätthålla detta. Vi har dessutom en gemensam strålskyddsexpert, Christer Hjalmarsson, som förutom att vi kan konsultera honom i strålskyddsfrågor även håller kurser för hela branschen.

Innan provningsingenjörer inom ett provningslaboratorium får börja arbeta med röntgen ska man ha genomgått en grundutbildning i strålskydd som är 2 dagar.

Efter 5 år ska man genomgå en repetitionsutbildning som är 1 dag. Denna ska också innehålla ett kunskapstest.

SSM föreskriver även om arbetsledare. Branschen tolkar detta som att varje lokalkontor ska ha en utbildad arbetsledare Arbetsledaren ska ha genomgått arbetsledarutbildning som är 1 dag. Denna läggs alltid i samband med repetitionsutbildningen så att de som är, eller vill bli arbetsledare kan stanna kvar och gå 2 dagar istället för en. De som är arbetsledare ska alltså gå repetitionsutbildningen var 5 år samt arbetsledartillägget, dvs. 2 dagars utbildning var 5:e år.

 

Distansutbildning

2021

2 mars repetition strålskydd – Distansutbildning
Länk till anmälan

Distansutbildning

2021

19 januari-repetition strålskydd
Länk till anmälan

20 januari-arbetsledarutbildning strålskydd
Länk till anmälan

22 mars – repetition strålskyddsutbildning – Distansutbildning
Länk till anmälan

23 mars – arbetsledarkurs – Distansutbildning
Länk till anmälan

 

Distensutbildning

2021

17  februari- repetition strålskydd – Distansutbildning
Länk till anmälan

18 februari- arbetsledarutbildning strålskydd – Distansutbildning
Länk till anmälan

Vid frågor kontakta Joakim Lindahl, Kiwa Inspecta AB
joakim.lindahl@kiwa.com