Vår vision

Swetic är ett forum där medlemmarna under beaktande av etiska regler och i god anda, diskuterar gemensamma intressen samt utför aktiviteter utifrån dessa intressen. Syftet är att stärka medlemsföretagens och branschens konkurrenskraft på såväl det kommersiella som det tekniska området. Swetic representerar branschen vid kontakter med nationella och internationella myndigheter och organisationer.

Föreningens övergripande verksamhetsmål är att:

 • Verka för att tillvarata medlemmarnas intressen
 • Harmonisera budskap och samordning mellan de tekniska kommittéerna
 • Verka för internationell lika bedömning av länders ackrediteringsorgan
 • Verka för att etablera och utveckla goda relationer till föreskrivande myndigheter, departement och andra intressenter i frågor om ackreditering och tillsyn
 • Arbeta för regelförenkling i myndigheternas föreskrifter
 • Verka för marknadsmässiga kostnader inom ackreditering
 • Verka för förbättrad kompetensförsörjning och för att kompetenssäkra befintliga tjänster i branschen
 • Verka för att göra branschen mer känd och attraktiv som arbetsgivare

 

Föreningens vision är att verka för:   

 • Samhällets utveckling inom trygghet, säkerhet och hållbarhet
 • Ökat förtroende för branschen
 • Att göra branschen attraktiv för talanger med rätt kompetens