Frågor och svar

Ladda ner Frågor och svar här

Samordning mellan krav från olika myndigheter

Det har länge diskuteras vilken föreskrift som ska tillämpas för rörledningar till och mellan cisterner.

Vår huvudgrupp har fått besked från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) vilka rörledningar i ett exempel som omfattas av krav enligt deras föreskrifter. Vi har lämnat samma exempel till Arbetsmiljöverket (AV) och fått deras svar på vilka rörledningar som omfattas av krav enligt deras föreskrifter. Tyvärr så visar det sig att kraven överlappar varandra, se frågor och svar högst upp på sidan i blått.