AG Svets möte den 11 mars

AG Svets nästa möte äger rum hos Teknikföretagen, Storgatan 5 i Stockholm den 11 mars 2019.

Kallelse skickas ut av sammankallande innan mötet.