AG5 Livsmedelssäkerhet möte 6 maj

SWETIC AG5 Livsmedelssäkerhet sammanträder den 6 maj kl 10.00-11.30.

Sammankallande skickar kallelse till samtliga i gruppen.