Styrelsemöte 7 dec

SWETICs styrelsemöte äger rum den 7 dec kl 13.00-16.00.

Mötet planeras att hållas hos Teknikföretagen, Storgatan 5.

Välkomna!