Workshop styrelsen och TK 17 oktober

Swetic håller en workshop mellan styrelsen och de tekniska kommittéerna den 17 oktober kl 10.00-15.00.

Inbjudan har skickats ut till samtliga sammankallande. Vi ser gärna att två personer från varje TK deltar. Anmälan senast den 27 september.

Har du frågor kontakta kansliet kansliet@swetic.org