Swetics Vår- och årsmötet i Stockholm den 17 mars 2016

Nästa möte med SWETIC äger rum på Teknikföretagen den 17 mars 2016.

Ca 08:30 – 09:00 Ankomst, kaffe och smörgås

Ca 09:00 – 12:00 Möte för alla Tekniska Kommittéer

Ca 12:00 – 13:00 Lunch

Ca 13:00 – 14:00 Teknikföretagens Kompetensförsörjning & Teknik College
Bensträckare

Ca 14:00-14:30 Swedacs nya chef för ackrediteringsavdelningen, Kristina Hallman

Ca 14:30-14:50: Kaffepaus

Ca 14:50-16:00 Vår- och årsmöte (inkl. kaffepaus)

Här kan du läsa mer om agendan för vårmötet och agendan för årsmötet.

Anmälan sker via länken senast den 26 feb till SWETICs vår- och årsmöte 2016.