Bli medlem

Vad kostar det att vara medlem i SWETIC?

Serviceavgift och medlemsavgift


Vad säger stadgarna?

Stadgar


Vad säger uppförandekoden?

Uppförandekod


Jag vill trycka ut en blankett och ansöka direkt.

Blankett medlemsansökan


Vilken adress ska jag skicka in den påskrivna ansökan till?

SWETIC
Box 5510
114 85 Stockholm


Vem kontaktar jag om jag har fler frågor?

Kontakta kansliet, Jessica Paulin 08-782 08 65 eller Heléne Schultz 08-782 08 23.

swetic@tebab.com