Sidtyp
Kategori

Nyheter

Branschnyhet
2024.06.09

Fira Världsackrediteringsdagen 2024 med oss!

Idag är det Världsackrediteringsdagen, ett globalt initiativ för att lyfta fram hur ackreditering skapar trygghet i vår vardag. Årets tema, ”Ackreditering: Stärka morgondagen och forma framtiden”, fokuserar på hur ackreditering påverkar vårt samhälle i en tid när digitalisering, ny teknik och hållbarhetsutmaningar fortsätter förändra vår värld. I mer än 100 länder runt om i världen uppmärksammas […]

Läs mer om Fira Världsackrediteringsdagen 2024 med oss!
Föreningsnyhet
2024.03.26

Ökad säkerhetsmedvetenhet inför arbete i slutna utrymmen

Med en ökad medvetenhet om de risker som finns och de åtgärder som krävs, är målet att minimera risken för olyckor och skapa en säkrare arbetsmiljö för alla inblandade. — Att arbeta i slutna utrymmen är förknippat med betydande risker, från farliga gaser till risker för instängdhet och begravningsolyckor, säger Stefan Brunnberg, sammankallande för Swetics […]

Läs mer om Ökad säkerhetsmedvetenhet inför arbete i slutna utrymmen
Föreningsnyhet
2023.12.08

Nytt fokus satt för 2024

Efter diskussioner och resonemang beslutades enhälligt att nedan områden och prioriteringsordning ska ligga till grund för vårt fokus under kommande verksamhetsår: Kommunikation – Verka för att öka kännedom om branschen Påverkansarbete – Fortsätta driva specifika frågor som påverkar branschen och medlemmarna Kompetensförsörjning – Bidra till att attrahera talanger till branschen Dialog med samverkansaktörer – Samarbete […]

Läs mer om Nytt fokus satt för 2024
Föreningsnyhet
2023.10.23

Debattartikel i tidningen Miljö & Utveckling

Läs och dela gärna artikeln här! 

Läs mer om Debattartikel i tidningen Miljö & Utveckling
Föreningsnyhet
2023.10.06

Kritik framförd i remissvar till Justitiedepartementet

Swetic ser att EU-kommissionens CSRD-direktiv kommer spela en avgörande roll i unionens gröna omställning. Därför är noga avvägd implementering av direktivet i svensk lagstiftning av yttersta vikt för svenska företags fortsatta konkurrenskraft. En central del av direktiv är kravet på oberoende granskning och verifiering av hållbarhetsredovisningar. Swetic riktar dock kritik mot utredningens förslag att inte öppna […]

Läs mer om Kritik framförd i remissvar till Justitiedepartementet
Livsmedel
2023.09.05

Remissvar till Livsmedelsverket

Swetic ställer sig allmänt positiva till Livsmedelsverkets remiss och välkomnar den föreslagna utökningen av kontrollen. Stor innovation pågår just nu inom både snusliknande produkter och kontaktmaterial varför utökning av kontrollfrekvens är en förutsättning för att tillse säkra produkter på marknaden och hantera eventuella risker för människors hälsa och miljön.  Vi väljer emellertid att lyfta några […]

Läs mer om Remissvar till Livsmedelsverket

Fokusområden

Certifiering av pannoperatörer

Swetic vill stärka och försvara vikten av certifiering för pannoperatörer som en kritisk komponent för att upprätthålla höga säkerhetsstandarder och kunskapsnivåer inom industrin, motverka felaktig information om kostnadsbördan och argumentera för ett stabilare och mer förutsägbart regleringssystem. Vår policy i frågan: Certifiering av pannoperatörer är en nödvändig åtgärd för att säkerställa kunskap och kompetens, vilket […]

Läs mer om Certifiering av pannoperatörer

Corporate Sustainability Reporting Directive 

EU-kommissionens antagna CSRD-direktiv kommer utgöra en avgörande faktor för unionens möjligheter att uppnå målen inom ramen för den Gröna Given. Direktivet syftar till att harmonisera hållbarhetsinformation och möta den globalt ökade efterfrågan på hållbara affärsmodeller. För att garantera trovärdigheten och upprätthålla förtroendet för hållbarhetsredovisningen krävs en extern granskningsprocess, en verifiering av innehållet.  Implementeringen av CSRD-direktivet […]

Läs mer om Corporate Sustainability Reporting Directive 

Livsmedelskontroll

Variationen i den offentliga livsmedelskontrollen runt om i landet är omfattande, liksom den bristande likvärdigheten. Samtidigt finns har vår sektor med ackrediterade kontrollföretag en välfungerande struktur med rutiner för kvalitet och oberoende. Swetic verkar därför för att dessa företags kapacitet ska ges möjlighet att stärka upp den offentliga kontrollen och bidra till en mer effektiv och likvärdig kommunal livsmedelstillsyn. Flertalet […]

Läs mer om Livsmedelskontroll