Författare: admin

2023.09.05

Remissvar till Livsmedelsverket

Swetic ställer sig allmänt positiva till Livsmedelsverkets remiss och välkomnar den föreslagna utökningen av kontrollen. Stor innovation pågår just nu inom både snusliknande produkter och kontaktmaterial varför utökning av kontrollfrekvens är en förutsättning för att tillse säkra produkter på marknaden och hantera eventuella risker för människors hälsa och miljön.  Vi väljer emellertid att lyfta några […]

Läs mer om Remissvar till Livsmedelsverket
2023.09.01

Nya riktlinjer för teknisk kontroll på distans

Swetic har tagit fram nya riktlinjer för teknisk kontroll på distans. Riktlinjerna representerar Swetics position och vägledning till användningen av metoder och teknik för teknisk kontroll och bedömning av överensstämmelse på distans. Dokumentet riktar sig till alla TIC-intressenter, inklusive organ för bedömning av överensstämmelse, industri, kunder, ackrediteringsorgan, myndigheter, systemägare, anställda och försäkringsgivare. Vägledningen är tänkt […]

Läs mer om Nya riktlinjer för teknisk kontroll på distans
2023.06.28

Med anledningen av olyckan på Gröna Lund

Vilka är Swetic? Swetic är en branschorganisation för företag verksamma inom provning, besiktning, kontroll, kalibrering och certifiering, inom vilket även besiktningar av åkattraktioner och tivolianordningar ryms. Vad gör Swetic?  Swetic verkar på uppdrag av våra medlemmar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för medlemsföretagen att utföra sina uppdrag som oberoende ackrediterade organ. Det innebär bland […]

Läs mer om Med anledningen av olyckan på Gröna Lund

Kloka investeringar ger ett säkert och hållbart näringsliv

Artikeln kritiserar främst regeringens oförmåga att hjälpa landets företag i svåra ekonomiska tider och betonar att Arbetsmiljöverkets förslag på krav på certifiering av pannoperatörer inte höjer säkerheten utan i stället är en kostnadsbörda på miljarder för företagen. Vidare framhävs vikten av att se över företagens regelbörda för att underlätta ytterligare. Till viss del är vi […]

Läs mer om Kloka investeringar ger ett säkert och hållbart näringsliv
2023.04.25

Vår styrelse

Genom inspektioner, besiktningar, kontroller, certifieringar och kalibreringar spelar Swetics medlemmar en avgörande roll i att se till att människors vardag är säker och hållbar. Inom Swetic ser vi ljust på framtiden och tror oss ha stora möjligheter att påverka både myndigheter och samhällsutvecklingen. Läs mer om hur och varför vår styrelse engagerar sig nedan.  Jörgen […]

Läs mer om Vår styrelse
2023.03.31

Swetic om offentlig livsmedelskontroll i Dagens industri

Läs gärna mer om våra resonemang i artikeln, där vår ordförande Jörgen Backersgård och styrelseledamot Anna Broekman Roslund medverkar, här.

Läs mer om Swetic om offentlig livsmedelskontroll i Dagens industri
2022.12.20

Swedacs förändrade avgifter inom ackreditering

Mer information kan du läsa här: Styrelsen i Swetic har tagit del av denna information och har en del synpunkter. Det är fortfarande oklart vilken höjning som kommer 2023 vilket är oroväckande om det blir en markant höjning. Det är oklart hur stora höjningar som kommer innan den fastställda nivån är uppnådd och om höjningarna kommer […]

Läs mer om Swedacs förändrade avgifter inom ackreditering
2022.09.07

Tydliga effekter av EU:s ekologiska förordning

EU-förordningar uppdateras regelbundet och det var dags för uppdatering av kraven för EU-ekologisk produktion där den tidigare förordningen fastställdes 2007. Vid årsskiftet 21/22 trädde den nya förordningen i kraft vilket möjliggör för fler produkter att bli ekologiska. — För konsumenter innebär det att det går att hitta fler typer av produkter som ekologiska, exempelvis salt […]

Läs mer om Tydliga effekter av EU:s ekologiska förordning
2022.08.15

Swetic: inför montagebesiktning på tivolin

I artikeln uttalar sig både ägare till ett ambulerande nöjesfält och fler personer aktiva i branschen om de säkerhetsrutiner och besiktningsskyldigheter som idag föreligger. Swetics ordförande Jörgen Backersgård ser gärna att montagebesiktning införs för kringresande tivolin. Läs artikeln här!

Läs mer om Swetic: inför montagebesiktning på tivolin
2022.06.09

World Accreditation Day

Den 9 juni är det Världsackrediteringsdagen, World Accreditation Day. En dag som uppmärksammas runt om i världen. Årets tema är hållbarhet i ekonomisk tillväxt och miljö med fokus på hur ackreditering stöder flera av FN:s mål för hållbar utveckling 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15. Världsackrediteringsdagen firas globalt på initiativ från de […]

Läs mer om World Accreditation Day
2022.04.25

Ny styrelseledamot i Swetic

– Fortsatt förtroende för tidigare styrelse Anna Broekman valdes under förra veckans årsmöte in som ny styrelseledamot i Swetic. Anna arbetar sen 2016 som vd för HS Certifiering och har tidigare arbetat inom bland annat Nestlé- och Findus-koncernerna. Hon är utbildad företagsekonom och certifierad vid styrelseakademin. —Det känns ärofyllt att ha fått förtroende att ingå […]

Läs mer om Ny styrelseledamot i Swetic
2022.04.20

Långtgående samarbete ger mervärde än

— Swetic har en stående punkt under våra arbetsmöten och uppdaterar oss på det senaste från besiktningsorganen. Därtill kan medlemmarna ställa frågor direkt till besiktningsmännen kring tolkningar och tekniska frågor som dykt upp under exempelvis hissbesiktningar. Det ger inte bara ett mervärde för våra medlemmar utan bidrar även till ökad samsyn mellan branscherna, säger Anne Geitmann, […]

Läs mer om Långtgående samarbete ger mervärde än