Vad tycker du om utglesad besiktning?

Transportstyrelsens föreslår en utglesning av besiktningsintervallen. Vad tycker du om förslaget? Tyck till genom att besvara vår korta enkät.

Tyck till genom att besvara vår enkät
Vad tycker du om förslaget? Ta ställning genom att besvara vår enkät https://www.webropolsurveys.com/S/7E01598C6AF59F97.par

Visste du att Sverige är ett internationellt föregångsland för trafiksäkerhet? Vi är kända för vårt framgångsrika arbete med den så kallade ”Nollvisionen”, dvs. att ingen ska dö i trafiken. Till exempel skrev The Economist förra året att Sverige har världens säkraste vägar.

Kontrollbesiktning viktigt för trafiksäkerheten och miljön
Kontrollbesiktning är en viktig del i trafiksäkerhetsarbetet Besiktningen ökar förutsättningarna för att du och din familj färdas i en bil som inte har allvarliga fel och som inte påverkar miljön mer än nödvändigt.

Besiktning vartannat år istället för varje
I en rapport till regeringen föreslår nu Transportstyrelsen att bilar ska kontrollbesiktigas mer sällan. Enligt nuvarande regler besiktigas bilen för första gången när den är tre år gammal, andra gången när den är fem år gammal och därefter varje år. Den förändring som nu diskuteras skulle innebära att Sverige sänker kraven till EU:s miniminivå och att bilen besiktigas för första gången när den är fyra år gammal och därefter vartannat år.

Möjliga konsekvenser av en regeländring
• Fler vägolyckor och dödsfall i trafiken; Det är äldre bilar som i störst utsträckning är inblandade i trafikolyckor och drabbas av allvarliga fel. Om äldre bilar bara tas in på besiktning vartannat år kommer många fel att gå oupptäckta.
• Större miljöpåverkan; Kontrollbesiktning är av central betydelse för att upptäcka fel i personbilars avgasreningssystem. Detta kommer göras mer sällan om det går dubbelt så lång tid mellan varje besiktning.
• Sämre tillgänglighet; Blir det mindre lönsamt att driva besiktningsverksamhet är risken att flera stationer, särskilt i glesbygd, kan tvingas lägga ner.

Förslaget har kritiserats hårt av landets trafiksäkerhetsexperter, inte minst Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) och Motorförarnas helnykterhetsförbund (MHF).

Tyck till genom att besvara vår enkät
Vad tycker du om förslaget? Ta ställning genom att besvara vår enkät https://www.webropolsurveys.com/S/7E01598C6AF59F97.par


Nyheter


Swedacs förändrade avgifter inom ackreditering

Mer information kan du läsa här: Styrelsen i Swetic har tagit del av denna information och har en del synpunkter. Det

Ökat samarbete inom Swetic

Fyra utmaningar identifierades: Kompetensförsörjning Digitalisering och förändrat landskap Myndigheter och regelverk Swetics egna roll och struktur Mötet resulterade i många

Tydliga effekter av EU:s ekologiska förordning

EU-förordningar uppdateras regelbundet och det var dags för uppdatering av kraven för EU-ekologisk produktion där den tidigare förordningen fastställdes 2007.

Karusell

Swetic: inför montagebesiktning på tivolin

I artikeln uttalar sig både ägare till ett ambulerande nöjesfält och fler personer aktiva i branschen om de säkerhetsrutiner och