Debattartikel i tidningen Miljö & Utveckling

Idag debatterar Swetic i tidningen Miljö & Utveckling med anledning av de risker vi ser i utredningens förslag till CSRD-direktivets implementering i Sverige. Blir förslagen verklighet förutspås inte bara en kraftigt snedvriden konkurrens, även brist på kompetens och minskad faktisk nytta med hållbarhetsredovisningen och valideringen av innehållet är troliga konsekvenser

Läs och dela gärna artikeln här! 


Nyheter


Nytt fokus satt för 2024

Efter diskussioner och resonemang beslutades enhälligt att nedan områden och prioriteringsordning ska ligga till grund för vårt fokus under kommande

Debattartikel i tidningen Miljö & Utveckling

Läs och dela gärna artikeln här!  Facebook Twitter LinkedIn Gmail

Kritik framförd i remissvar till Justitiedepartementet

Swetic ser att EU-kommissionens CSRD-direktiv kommer spela en avgörande roll i unionens gröna omställning. Därför är noga avvägd implementering av

Remissvar till Livsmedelsverket

Swetic ställer sig allmänt positiva till Livsmedelsverkets remiss och välkomnar den föreslagna utökningen av kontrollen. Stor innovation pågår just nu