World Accreditation Day

Den 9 juni är det Världsackrediteringsdagen, World Accreditation Day. En dag som uppmärksammas runt om i världen. Årets tema är hållbarhet i ekonomisk tillväxt och miljö med fokus på hur ackreditering stöder flera av FN:s mål för hållbar utveckling 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15.

Världsackrediteringsdagen firas globalt på initiativ från de två internationella organisationerna för ackreditering International Accreditation Forum (IAF) och International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) för att visa på ackrediteringens betydelse för kvalitet och säkerhet i vardagen världen över. Syftet är att uppmärksamma varför vi kan vara trygga när vi åker hiss, kör bil eller dricker vatten ur kranen.

Ackreditering baseras på ett stort internationellt regelverk som innebär att varor och tjänster regelbundet kontrolleras enligt internationella standarder för att både konsumenter och producenter ska vara trygga med att kvaliteten håller måttet. En ackreditering kan beskrivas som ett bemyndigande att utföra en viss uppgift. Så gott som alla industrialiserade länder har ett så kallat ackrediteringsorgan. I Sverige är det myndigheten Swedac, som efter granskning ackrediterar företag att utföra en viss samhällsuppgift, till exempel bilbesiktning eller analysera dricksvatten.

Många viktiga samhällsfunktioner är ackrediterade eller kontrolleras av certifierade företag som i sin tur är ackrediterade. Det är där Swetics medlemmar kommer in. Det är tack vare våra medlemsföretag som man kan vara trygg med att saker och ting fungerar som de ska i samhället. Våra medlemmar verkar inom områden som kontroll/certifiering av livsmedelskedjan, CE-märkning, kontroll och certifiering av miljö, säkerhet och kvalitet, besiktning av hissar och rulltrappor, kontroll och certifiering av medicinteknisk utrustning, samt certifiering av personer.

 Titta gärna på IAF och ILAC video om World Accreditation Day här


Några av FN:s mål för hållbar utveckling:

  • Mål 6 – Rent vatten och sanitet för alla
  • Mål 7 – Hållbar energi för alla
  • Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • Mål 11 – Hållbara städer och samhällen
  • Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • Mål 14 – Hav och marina resurser
  • Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald

Nyheter


Swedacs förändrade avgifter inom ackreditering

Mer information kan du läsa här: Styrelsen i Swetic har tagit del av denna information och har en del synpunkter. Det

Ökat samarbete inom Swetic

Fyra utmaningar identifierades: Kompetensförsörjning Digitalisering och förändrat landskap Myndigheter och regelverk Swetics egna roll och struktur Mötet resulterade i många

Tydliga effekter av EU:s ekologiska förordning

EU-förordningar uppdateras regelbundet och det var dags för uppdatering av kraven för EU-ekologisk produktion där den tidigare förordningen fastställdes 2007.

Karusell

Swetic: inför montagebesiktning på tivolin

I artikeln uttalar sig både ägare till ett ambulerande nöjesfält och fler personer aktiva i branschen om de säkerhetsrutiner och