Föreningsnyheter


World Accreditation Day

Den 9 juni är det Världsackrediteringsdagen, World Accreditation Day. En dag som uppmärksammas runt om i världen. Årets tema är

Ny styrelseledamot i Swetic

– Fortsatt förtroende för tidigare styrelse Anna Broekman valdes under förra veckans årsmöte in som ny styrelseledamot i Swetic. Anna

Långtgående samarbete ger mervärde än

— Swetic har en stående punkt under våra arbetsmöten och uppdaterar oss på det senaste från besiktningsorganen. Därtill kan medlemmarna

Energideklarationen – ett lagkrav och en möjlighet till stora besparingar

Stigande energipriser och en ökad medvetenhet kring hållbarhetsfrågor, även i det enskilda hushållet, gör att energiexperter blir alltmer eftertraktade på

Därför ska du anlita personcertifierade experter

Kraven på kompetens ökar i arbetslivet. Därmed ökar även behovet av att kunna värdera och verifiera denna kompetens. Genom att

Så säkrar Swetics medlemmar livsmedelsbranschen

Närodlat, KRAV-märkt, EU-ekologiskt och Fairtrade – i våra varukorgar finns det en mängd olika märkningar på livsmedel. Men vad innebär

Systemcertifiering – för miljön, lönsamheten och lagens bästa

Den tekniska kommittén för Systemcertifiering inom Swetic arbetar ständigt med att sprida kunskap om systemcertifieringar och säkra att ackrediterade certifieringsorgan

Släpp in ackrediterade organ i kommunernas livsmedelskontroll

KvalitetsMagasinet har intervjuat Jörgen Backersgård, ordförande i SWETIC, läs hela artikeln här: Länk till artikeln i Kvalitets Magasinet

Låt kontrollföretag förstärka kommuners livsmedelstillsyn

Den kommunala livsmedelstillsynen kan bli mer effektiv och likvärdig över hela landet om ackrediterade kontrollföretag tillåts att stötta kommuner med

Årets branschrapport är här!

Bakgrunden är det snabbt ökande antalet elbilar på de svenska vägarna. Myndigheten Trafikanalys publicerade nyligen statistik som visar att antalet